Kluby chorych stanowią ważną formę oddziaływania psychoterapeutycznego i rehabilitacyjnego. Większość istniejących w Polsce klubów skupia leczonych alkoholików. Istnieją jednak obecnie tendencje do tworzenia klubów pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Kluby pacjentów są formą organizacyjną samych pacjentów, którzy przez wzajemne oddziaływanie na siebie, często z udziałem pomocy specjalistycznej, starają się utrzymać w określonych dostosowanych postawach społecznych po przeprowadzonym leczeniu. Kluby takie mogą zrzeszać pacjentów leczonych uprzednio z powodu alkoholizmu, nerwic lub psychoz. Przedstawiony system psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju jest stale udoskonalany i usprawniany. Dąży się do tego, aby specjalistyczna pomoc lekarska w dziedzinie psychiatrii była łatwo dostępna, zintegrowana z ogólnym systemem służby zdrowia, aby poszczególne placówki opieki psychiatrycznej były ze sobą funkcjonalnie powiązane na określonym terenie geograficznym, wreszcie aby opieka psychiatryczna charakteryzowała się elastycznością i ciągłością, tzn. aby istniała realna możliwość umieszczenia i przenoszenia chorych do odpowiednich placówek leczniczych w zależności od ich zdrowia psychicznego. Dużym krokiem naprzód w rozwoju i udoskonalaniu opieki psychiatrycznej było wprowadzenie w latach sześćdziesiątych subrejonizacji. Subrejonizacja była i jest wyrazem dążenia do integracji zamkniętej opieki psychiatrycznej z otwartą. Każdy szpital psychiatryczny ma przydzielony określony teren, którego mieszkańcom udziela pomocy specjalistycznej. Przed wprowadzeniem subrejonizacji szpitale często nie współdziałały z lecznictwem otwartym. Obecnie nastąpiło związanie każdego oddziału szpitala subrejonowego z określonym terytorium i jego ludnością. Wszyscy chorzy z danego terenu są zawsze przyjmowani na ten sam oddział, niezależnie od aktualnego stanu psychicznego. Ordynator i asystenci tego oddziału pracują w poradniach na terenie, który obsługuje dany oddział szpitalny. W ten sposób chorzy znajdują się pod opieką tej samej kadry specjalistów. Upraszcza to znacznie postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, przybliża lekarza do chorego, spełnia więc od dawna postulowaną konieczność integracji lecznictwa zamkniętego z otwartym.

Dieta Michaela Montignaca

granatJest to jedna z wielu diet skierowanych do osób, które pragną schudnąć i utrzymać prawidłowa masę ciała. Ale przez dietetyków jest ona wskazana dla tych, którzy chcą uzyskać mniejsze ryzyko chorób sercowo – naczyniowych oraz cukrzycy.Czytaj więcej...

Pokonać rotawirusy

rotawirusyTo one są odpowiedzialne za tak zwaną grypę żołądkową, zarażamy się nimi droga kropelkowa lub pokarmową. Wystarczy podać komuś rękę lub używać tych samych przedmiotów. Jeśli jesteś mama to możesz rozważyć zaszczepienie dziecka.

Więcej…

Pasożyty

lekarze2Te niewidoczne gołym okiem żyjątka mogą być szkodliwe zarówno dla naszego zdrowia jak i urody. Czasem zaczyna się od osłabienia, problemów z cerą złego samopoczucia. Bierzemy to wtedy jako infekcje czy tez zaburzenia hormonalne, tymczasem to zupełnie coś innego.

Więcej…

Tabletki a plastry na menopauzę

Kobiety, gdy zaczynają odczuwać pierwsze dolegliwości związane z menopauzą, rozglądają się za różnymi środkami, które pomogą przejść im ten trudny okres. Oczywiście środki te wchodzą w skład hormonalnej terapii zastępczej. I tu pojawia się problem, ponieważ jest kilka metod a właściwie dróg, którymi można podawać lek d organizmu. Pierwszym sposobem jest droga przez skórna, chodzi tu o żele i plastry, inną drogą jest połykanie, czyli tabletki doustne.

Więcej…